Effektiv behandling af høringer i de kommunale teknik- og miljøforvaltninger